Υποστήριξη & Εργαλεία

Τεχνικός οδηγός

Ανακαλύψτε τις διαδικασίες για σωστή εφαρμογή των προϊόντων VEMAR. Ανατρέξτε στον οδηγό και διαβάστε τις συμβουλές που σας παρέχονται.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF
ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

PDS Image

Τεχνικά φυλλάδια Vemar

Μάθετε όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που σας ενδιαφέρει. Διαβάστε προσεκτικά το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος πριν ξεκινήσετε την χρήση του.

Στόκοι

Αστάρια

Υφαλοχρώματα

Τελικά φινιρίσματα

Περιποίηση ξύλου

Αλοιφές γυαλίσματος

Διαλυτικά

PDS Bottom image

Φυλλάδια ασφαλείας στόκων Vemar

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για την ατομική σας προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ULTRAFILL

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ULTRAFINE

Φυλλάδια ασφαλείας ασταριών Vemar

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για την ατομική σας προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ROBUSTO

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VEMALUX

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ALUPRIME

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ALUSHIELD

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VEMASHIELD

Φυλλάδια ασφαλείας υφαλοχρωμάτων Vemar

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για την ατομική σας προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LEISURE

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COMFORT

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COMFORT PLUS

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HI SPEED PLUS

Φυλλάδια ασφαλείας τελικών φινιρισμάτων Vemar

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για την ατομική σας προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VEMALUX

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAPPHIRE

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SENTINELLA

Φυλλάδια ασφαλείας περιποίησης ξύλου Vemar

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για την ατομική σας προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEAK DEFENDER CLEANER

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEAK DEFENDER BRIGHTENER

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEAK DEFENDER SEALER

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAJESTIC SATIN VARNISH

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAJESTIC GLOSS VARNISH

Φυλλάδια αλοιφών γυαλίσματος Vemar

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για την ατομική σας προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Φυλλάδια ασφαλείας διαλυτικών Vemar

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για την ατομική σας προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ THINNER 860

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ THINNER 805

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ THINNER 800

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ THINNER 820

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ THINNER 850

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για την ατομική σας προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.

SAFETY DATA SHEET LT REMOVER 900

MSDS Bottom image

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Βήμα 1 - Υπολογισμός της προς βαφή επιφάνειας

Οδηγίες χρήσης

  1. Στο πρώτο βήμα υπολογίστε την προς βαφή επιφάνεια σύμφωνα με τα στοιχεία του σκάφους σας.
  2. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης (μέτρα ή πόδια) και τον τύπο επιφάνειας που επιθυμείτε να υπολογίσετε και συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία.
  3. Πατήστε “Επόμενο βήμα” για τον υπολογισμό ή “Παράλειψη” εάν γνωρίζετε τα τετραγωνικά της προς βαφή επιφάνειας.
  4. Στο δεύτερο βήμα επιλέξτε τα προϊόντα VEMAR που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, το πάχος βαφής και το ποσοστό του διαλυτικού.
  5. Τέλος, πατήστε «Υπολογισμός επιφάνειας και ποσότητας χρώματος».
  6. Στο τέλος του πίνακα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ή αποστολής τους μέσω e-mail.

Επιλογή μονάδας μέτρησης

Επιλογή τύπου επιφάνειας

Συνολικό μήκος σκάφους (LOA) (m)

Μέγιστο πλάτος (B) (m)

Ύψος Εξάλων (F) (m)

Συνολικό μήκος σκάφους (LOA) (m)

Μέγιστο πλάτος (B) (m)

Επιλογή τύπου σκάφους

Μήκος Ισάλου (LWL) (m)

Μέγιστο πλάτος (B) (m)

Βύθισμα (D) (m)

Βήμα 2 - Υπολογισμός ποσότητας χρώματος

Επιλογή τύπου χρώματος

Επιλογή προϊόντος

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προϊόντος. Προσαρμόστε την προσθήκη διαλυτικού ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο της VEMAR.
Η προσθήκη αυτής της ποσότητας διαλυτικού δεν συνιστάται και ενδέχεται να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Εμβαδό καταστρώματος m2

Εμβαδό εξάλων m2

Εμβαδό υφάλων m2

Για να προχωρήσετε σε νέο υπολογισμό πατήστε πρώτα εκκαθάριση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Κατάστρωμα m2
Συνολική κατανάλωση

Έξαλα m2
Συνολική κατανάλωση

Ύφαλα m2
Συνολική κατανάλωση

Συνολικά m2 m2

* Η κατανάλωση αφορά πρακτικό υπολογισμό και περιλαμβάνει απώλειες βαφής 10%. Ο υπολογισμός έχει γίνει για εφαρμογή με ρολό ή σπάτουλα (στόκοι), υπό φυσιολογικές κλιματολογικές συνθήκες και σύμφωνα με την κοινή πρακτική ορθής εφαρμογής και τις πληροφορίες που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια πάνω στην οποία γίνεται η εφαρμογή ή η ποιότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι τελικές ποσότητες είναι κατά προσέγγιση και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα στον φάκελο με τα εισερχόμενα σας εντός ολίγων λεπτών παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο με τα ανεπυθύμητα (spam ή junk).

Υπολογισμός σημείου δρόσου

Θερμοκρασία χώρου (oC)

Σχετική υγρασία (RH%)

Υπολογισμός σημείου δρόσου

Σημείο δρόσου
σε oC

0 oC

* Η θερμοκρασία της προς βαφή επιφάνειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο δρόσου. Προσπαθήστε να εφαρμόσετε τις ώρες της ημέρας όπου οι συνθήκες είναι κατάλληλες και λάβετε επίσης υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για το πλήρες στέγνωμα του προϊόντος. Αποφύγετε την εφαρμογή πολύ νωρίς το πρωί η αργά το απόγευμα.

Tool 2 results image

Μετατροπέας ξηρού - υγρού πάχους

Υπολογισμός ξηρού πάχους

Επιλογή προϊόντος

Υγρό πάχος (WFT)

Διάλυση %

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προϊόντος. Προσαρμόστε την προσθήκη διαλυτικού ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο της VEMAR.
Η προσθήκη αυτής της ποσότητας διαλυτικού δεν συνιστάται και ενδέχεται να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Υπολογισμός ξηρού πάχους

Ξηρό πάχος

0

Tool 3 results image

Υπολογισμός υγρού πάχους

Επιλογή προϊόντος

Ξηρό πάχος (DFT)

Διάλυση %

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προϊόντος. Προσαρμόστε την προσθήκη διαλυτικού ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο της VEMAR.
Η προσθήκη αυτής της ποσότητας διαλυτικού δεν συνιστάται και ενδέχεται να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Υπολογισμός υγρού πάχους

Υγρό πάχος

0

Tool 3 results image
Tool 1 Side Image
Tool 2 Side Image
Tool 3 Side Image

COLOR CHART

Fillers

LIGHT PINK
LIGHT BEIGE

Primers

LIGHT BRASS
LIGHT SILVER
PEARL WHITE
FOG GREY
BLUE SILVER
DARK SILVER
GREY WHITE

Antifoulings

CREME WHITE
PURE WHITE
GARNET RED
OXIDE RED
NAVY BLUE
OCEAN BLUE
BRILLIANT BLUE
SAPHIRE BLUE
SIGNAL BLACK
UMBER BLACK
GRAPHITE BLACK
ABYSS BLACK

Topcoats Finishes

CORAL WHITE
SHELL WHITE
PEBBLE WHITE
OYSTER WHITE
SAND WHITE
SALPA YELLOW
SCORPION RED
SNAPPER ORANGE
TERRA GREEN
DORANDO GREEN
TUNA BLUE
NAVY BLUE
DISCUS BLUE
SHARK GREY
ORCA BLACK

Bilge paint
sentinella

LIGHT GREY
PURE WHITE

Note: Despite our best efforts for high-accuracy, depiction of the shades as imprinted on paper / sample cards or seen on any type of screen, may vary from the actual shades, depending on your printer settings, the type of paper used or your monitor settings.

FAQ image 1
FAQ image 2

FAQ

Μπορώ να εφαρμόσω προϊόν 2 συστατικών πάνω σε προϊόν 1 συστατικού;

Όχι. Το προϊόν 2 συστατικών πολυμερίζεται χημικά και αυτό το κάνει σκληρό ενώ το προϊόν ενός συστατικού, στις περισσότερες περιπτώσεις, στεγνώνει με φυσικό τρόπο και αυτό το κάνει μαλακό.

Έχει περάσει η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο δοχείο αλλά βλέπω ότι ακόμα δουλεύεται, μπορώ να το εφαρμόσω;

Όχι. Παρόλο που το προϊόν δείχνει ότι δουλεύεται υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του και να προκύψει αστοχία.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω στο προϊόν μου άλλο διαλυτικό άλλης εταιρείας από αυτά που αναγράφεται στο τεχνικό φυλλάδιο;

Η χρήση άλλου διαλυτικού εκτός από αυτό που αναγράφεται στο τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί, τόσο κατά την εφαρμογή όσο και στην τελική απόδοση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της VEMAR.

Εφάρμοσα προϊόν 2 συστατικών και δεν στεγνώνει. Τι φταίει;

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε και τα 2 συστατικά του προϊόντος στην σωστή αναλογία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει το προτεινόμενο πάχος βαφής και ενημερωθείτε για τον αναμενόμενο χρόνο πολυμερισμού, ανάλογα με την θερμοκρασία της επιφάνειας, από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VEMAR.

Μου έχει περισσέψει καθαριστικό εργαλείων 820. Μπορώ να το ρίξω στο προϊόν για να το αραιώσω;

Σε καμία περίπτωση. Το καθαριστικό 820 θα καταστρέψει το προϊόν με το οποίο θα το αναμείξετε. Το 820 προορίζεται αποκλειστικά για καθαρισμό εργαλείων και απολίπανση επιφανειών.

Μπορώ να εφαρμόσω στόκο κατευθείαν επάνω σε μη ασταρωμένη επιφάνεια;

Προτείνεται πάντα πριν την εφαρμογή του στόκου εφαρμογή συμβατού ασταριού για την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία – υγρομόνωση της επιφάνειας.

Πως μπορώ να καταλάβω ότι οι φυσαλίδες που βλέπω στην γάστρα είναι σημάδι ώσμωσης;

Οι φυσαλίδες που εμφανίζονται σε πολυεστερικά σκάφη θα πρέπει να ανοίγονται για να διαπιστωθεί εάν περιέχουν μέσα υγρό. Σε περίπτωση που περιέχουν και αυτό είναι όξινο τότε το πιθανότερο είναι ότι η περιοχή έχει προσβληθεί από ώσμωση και χρήζει θεραπείας με το κατάλληλο σύστημα της VEMAR.

Μπορώ να πετάξω τα άδεια χρησιμοποιημένα δοχεία στον κάδο των σκουπιδιών της γειτονιάς μου;

Η απόρριψη χημικών δεν επιτρέπεται στου κάδους που υποδέχονται οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψη τέτοιου είδους αποβλήτων επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για να σας καθοδηγήσουν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Θέλω να ξαναβάψω μία παλιά επιφάνεια που βάφτηκε πριν από καιρό αλλά δεν ξέρω τι προϊόν είναι αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί. Μπορώ να χρησιμοποιήσω όλων των ειδών τα προϊόντα;

Η συμβατότητα μεταξύ των προϊόντων εξαρτάται από την βασική πρώτη ύλη (binder) η οποία και καθορίζει τον γενετικό τους τύπο. Σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις, προϊόντα 2 συστατικών δεν μπορούν να εφαρμοστούν πάνω από προϊόντα ενός συστατικού. Για να καθορίσετε τον τύπο της υπάρχουσας βαφής πραγματοποιήστε τεστ με το διαλυτικό 850. Εάν η υπάρχουσα βαφή απομακρύνεται μετά από έντονο τρίψιμο τότε πιθανότατα πρόκειται για προϊόν 1 συστατικού.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαλυτικό για να αφαιρέσω λάδια και γράσα;

Η χρήση διαλυτικού για την απομάκρυνση λαδιών και γράσων μπορεί να γίνει εφόσον διασφαλιστεί η σχολαστική επανάληψη με καθαρά πανιά μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των καταλοίπων. Προτείνεται η απομάκρυνση αυτού του τύπου των καταλοίπων να γίνεται με αλκαλικό καθαριστικό και πλύσιμο με γλυκό νερό.