ΑΣΤΑΡΙΑ / ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Image: ALUSHIELD

ALUSHIELD

Εποξικό αστάρι δύο συστατικών

Εποξικό αστάρι δύο συστατικών κατάλληλο για χρήση πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή. Προσφέρει υψηλή προστασία από το φαινόμενο της ώσμωσης στα πολυεστερικά σκάφη, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ενδιάμεσο πρόσφυσης του υφαλοχρώματος ή της τελικής βαφής σε όλους τους τύπους σκαφών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πληροφορίες συσκευασιών

Διαθέσιμες συσκευασίες 1 L4 L20 L0,25 L1 L5 L Διαθέσιμες αποχρώσεις
ALUSHIELD Part A DARK SILVER BLUE SILVER
ALUSHIELD Part B TRANSPARENT YELLOW
Διαθέσιμες αποχρώσεις
ALUSHIELD Part A DARK SILVER BLUE SILVER
ALUSHIELD Part B TRANSPARENT YELLOW